Start

Kovlands Maskin & Entreprenad erbjuder många typer av lösningar inom markentreprenad och angränsande områden, såsom grävning, snöskottning, transport, gräsmatteläggning, sopning, uthyrning, etc.

En specialité är dränering mha isodrän, men även vanlig platonmatta används när så är lämpligt eller önskvärt. Dränering sker med fördel även vintertid.

KME har även uthyrning av maskiner och utrustning inom entreprenad samt byggnadsarbeten, bl.a. minidumper och minigrävare.

Förutom totalentreprenad vid gräsmatteläggning, så säljer KME matjord av utmärkt och dokumenterad kvalitet, inkl. transport.

Verksamheten bedrivs i huvudsak i Medelpad, alltså inom Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner, men kan även förekomma inom angränsande kommuner.

Copyright © 2021 Kovlands Maskinentreprenad AB